ผอ.ประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาสพป.นศ. 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นศ. 2 เดินทางไปยังค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 และเยี่ยมคารวะ พ.ต.อ.คมสัน พฤศวานิช ผกก.สภ.ทุ่งสง
นายทรงชัย วงษ์วัชระดำรง นายกเทศมนตรีทุ่งสง และนายวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ คหบดีอำเภอทุ่งสง เนื่องจากมารับตำแหน่งใหม่ เพื่อประสานงานและร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.นศ. 2 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด