สพป.นศ. 2 ร่วมกับ สพป.พัทลุง 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สพท.

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ. 2) พร้อมด้วย นางพรรณี สกุณา นายเสรี สุวรรณประเสริฐ นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ นางอาภรณ์ พัวพันธ์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ. 2 และบุคลากร สพป.นศ. 2 ให้การต้อนรับ นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 และบุคลากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ. 2