บุคลากร สพป. นศ. 2 รับนโยบาย “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2561”

13 มิถุนายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ. สพป. นศ. 2 พร้อมด้วยนางจารี กาญดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ นายเสรี สุวรรณประเสริฐ
ดร. มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวัฒน์  รัตนพันธุ์ นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รองผอ. สพป. นศ. 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังนโยบายผ่านรายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2561”  และจะนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม สพป. นศ. 2 ณ ซึ่งมีข้อราชการดังนี้ ข้อราชการจาก เลขา เลขา1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2018 2.
การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการประชุม ครม.สัญจรภาคเหนือตอนล่าง 3. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 4. การนำนโยบายพุธเช้า ข่าว สพฐ. ไปปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในรายการ พุธเช้า ข่าวเขต โดย สพป.สกลนคร เขต 5. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน และข้อราชการนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่ 1. การจับสังเกตและเตรียมการรับมือการพนัน 2. กินดีมีสุขภาพโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเกาะลอย 3. การแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สวก.)