คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว… สพฐ.

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 09.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ. 2) นำโดย ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นศ.2 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ นายเสรี สุวรรณประเสริฐ 

นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รอง ผอ. สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่มฯร่วมรับชมการถ่ายทอดสด รายการ “พุธเช้า… ข่าว สพฐ” ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายและข้อมูลข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย สพฐ. นำไปสู่การดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง ประเด็นเด่น “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2560 ประจำวันที่ 8 พ.ย. 2560 ได้แก่ 
– การนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 
– เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 
– ระบบการจัดเก็บข้อมูลของ สพฐ. (MIS) 
– สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับ PISA 2018 
– Active Learning
– การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว และการชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
– การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง 
– การสอนภาษาไทยโดยใช้สีประจำอักษรของ ร.ร.บ้านหนองแก สพป.สระแก้ว เขต 1