ขอเชิญอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” แบบออนไลน์

โครงการอบรมครูออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ”

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” แบบออนไลน์ ผ่านระบบ IPST LEARNING SPACE   ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/ สมัครสมาชิกเข้าอบรมหลักสูตรได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และเข้าระบบอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 16 กันยายน 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และจะได้รับวุฒิบัตรเมื่ออบรมผ่านตามเกณฑ์การประเมิน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 023924021 ต่อ 3413  อีเมล npain@ipst.ac.th

http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/TrainingOnlineCS61-Detail.pdf