สพป.นศ.2 รับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงาน

(7 พฤศจิกายน 2560) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) รับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต)


โดยมี นางชลธิชา พยัคฆ์พงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการ นายกอรปนัช รัตนคช ผู้แทน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราชและนางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมติดตามประเมินความโปร่งในในการดำเนินงานของ สพป.นศ.2 โดย นายเสรี สุวรรณประเสริฐ รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นศ.2 นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ บุคลากร สพป.นศ.2 ให้การต้อนรับ ณ สพป.นศ.2 

โดยจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.นศ.2 พบว่า บุคลากรของเขตพื้นที่ มีความสนใจและให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานและร่วมสนับสนุนส่งเสริม เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์อันดีในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นอย่างดี