รร.บ้านนิคมวังหินและ รร. วัดไม้เรียง สพป.นศ. 2 รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นศ. 2 ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน อำเภอบางขัน และโรงเรียนวัดไม้เรียงอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเกสร ธานีรัตน์ ผอ.กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช นางจุฑารัตน์ มานะชนม์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ,นางนวพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการและนายกรีฑา ลักษณะวิลาศ ผอ.รร.วัดพรหมโลก โดยครู นักเรียนได้นำเสนอรายละเอียดสถานศึกษาสีขาวได้อย่างน่าชื่นชม