ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง (รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 -2561) โดยให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นศ.2  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ–> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทย์-คณิต