ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมคลังสมอง (รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559-2561 ) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก