ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่า