นักเรียนเมืองคอนปลื้มปิติ รับมอบจักรยานพระราชทาน ในหลวง ร.10

(6 พฤศจิกายน 2560) ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการ

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 


โดยมี นางอาภรณ์ พัวพันธ์ ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ. 2 นายประเสริฐ คงช่วย รอง ผอ.สพป.นศ. 3 นายบดินทร์ ธรรมสังวาลย์ รอง ผอ.สพป.นศ. 4 นางคำนึง ชูประสูตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นศ. 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมพิธีมอบจักรยานพระราชทานฯ ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.นศ. 2 

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี กล่าวว่า สพป.นศ.2 ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบจักรยานพระราชทานขึ้น สืบเนื่องจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้มอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่ ยากจน ด้อยโอกาส ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จำนวนทั่วประเทศทั้งสิ้น 9,900 คัน โดยจัดสรรให้แก่นักเรียนสังกัด สพป.นศ. เขต 1 – 4 จำนวน 19 คัน แบ่งเป็นนักเรียนจาก สพป.นศ. 1 จำนวน 2 ราย สพป.นศ. 2 จำนวน 11 ราย สพป.นศ. 3 จำนวน 3 ราย และนักเรียนจาก สพป.นศ. 4 จำนวน 3 ราย 

นอกจากนี้ สพป.นศ. 2 ได้มอบจักรยานให้แก่นักเรียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 คัน ภายใต้การดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรมตามรอยพ่อด้วยหัวใจ ปั่นจักรยานปลอดภัย มอบให้น้องบ้านไกลไปโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปเมื่อวันที่ 
28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

และในวันนี้ ยังมีกิจกรรม มอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจน จำนวน 3 ราย แบ่งเป็นทุนการศึกษากองทุน ดร.สละ – สุดา ทศานนท์ ประจำปี 2560 มอบให้แก่ ด.ญ. ณัฐกานต์ สิทธิสมบูรณ์ ร.ร.บ้านสวนอาย จำนวน 2,000 บาท ทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560 มอบให้แก่ ด.ญ.สุปรียา ห่วงจริง ร.ร.บ้านนิคมวังหิน จำนวน 3,000 บาท และ ด.ญ.จุฑากานต์ รัตนพันธ์ ร.ร.บ้านหนองเจ จำนวน 3,000 บาท ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ต่อไป ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี กล่าว