ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปฐมนิเทศ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

12 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวต้อนรับ ปฐมนิเทศ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 ราย เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนพร้อมที่จะยกระดับและพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายใจ โดยให้ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพครูและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและเต็มกำลังความสามารถ ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นศ.2