สพป.นศ.2 รับโล่รางวัลสำนักงานเขตที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นต่อเนื่อง 8 ปี ซ้อน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับโล่รางวัลสำนักงานเขตที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จ.นครราชสีมา

นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ กล่าวว่า สพป.นศ.2 ได้รับรางวัลสำนักงานเขตที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน ซึ่งรางวัลดังกล่าวนับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่มุ่งเน้นเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เรื่องการสร้างวินัยให้นักเรียน ให้เด็กได้เรียน เล่น และปลูกฝังวินัยอย่างต่อเนื่อง