ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู้อนาคต ปีที่ 6 เพื่อสานต่อโครงการโดยเปิดรับสมัครโรงเพื่อเข้าร่วมรับการคัดเลือกเข้าโครงการและเพื่อส่งเสริมมีประโยชน์ต่อครู และนักเรียนในสังกัด จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งใบตอบรับเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคตไปยังอีเมล์ Contact@samsungslc.org ภายในวันที่ 7 เดือนมีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 026 3144 หรือ 088 874 7130