รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมครู แกนนำ/ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา

 

    วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มอบหมายให้นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมครู แกนนำ/ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ในรูปแบบออนไลน์   ผ่านระบบโปรแกรม  ZOOM Cloud Meeting พร้อมด้วยนางพรทิพย์  รัตนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจำเริญสุข ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางละอองทิพย์ ตรีแก้ว เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการคัดกรองนักเรียนและสามารถนำเข้าข้อมูลผ่านระบบได้ถูกต้องและทันตามระยะเวลา ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 188 คน ซึ่งมีนางนวพร ผอมดำ นักวิชาการศึกษา และนางพวงเพ็ญ จิตรจำนอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม Conference สพป.นศ.2