แจ้งเลื่อนการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำหรับข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ฯ)