ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 (ธรรมารักษ์) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

               วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายสุรทิน ทิพย์อักษร ให้รับผิดชอบดูแล ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 7 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8 และศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 พร้อมด้วยนางสาวธิมาภรณ์ สมทรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 (ธรรมารักษ์) พร้อมทั้งพบปะกับผู้บริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 อำเภอทุ่งสง  ณ  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช