ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

   วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร  ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานพิธีวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกึยรติให้กับครูในอำเภอพิปูน โดยมีนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิปูน สังฆรักษ์ประชาอุทิศ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช