สพป.นศ.2 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

สพป.นศ.2 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นประธานพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ โดยมีนายอัมพร ภาระพันธ์, นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง และนางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) อย่างเคร่งครัด