สพป.นศ.2 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

สพป.นศ.2 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) โดยมีนายสมชาติ ไกรแก้ว, นายสุวิทย์ ใจห้าว, นายอัมพร ภาระพันธ์, นางจอมขวัญ นครไธสง รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นศ.2 ซึ่งการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน จะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ๆ ในทุกรอบ 6 เดือน เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ได้ดำเนินการจัดทำ MOU ไว้กับ สพฐ. และเป็นไปตามข้อตกลง เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามนโยบายต่อไป