Director 2019 สพป.นศ.2 ร่วมประชุมการบริหารจัดตั้งงบประมาณ

Director  2019 สพป.นศ.2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดตั้งงบประมาณ

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์  ใจห้าว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณ ของกลุ่ม Director  2019 โดยมีนางสุพิชฌาย์  ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและผู้บริหารสถานศึกษามือใหม่ จำนวน  52 ท่าน เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปลายรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช