สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังแนบ

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นศ.2