สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสมชาติ ไกรแก้ว นายสุวิทย์ ใจห้าว นายอัมพร ภาระพันธ์ นางจอมขวัญ นครไธสง รอง ผอ.สพป.นศ.2 และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 ซึ่งจะมีการส่งผลงานไประดับภาคในวันที่ 8 เมษายน 2564 ต่อไป