สพป.นศ.2 คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือน

1 เมษายน 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนายสมชาติ  ไกรแก้ว,นายอัมพร  ภาระพันธ์,นางจอมขวัญ นครไธสง, นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และนายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 โดยมีผู้เข้ารับการคัดเลือก 4 ประเภท ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ดีเด่น จำนวน  5 ราย ประเภทบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 9 ราย ประเภทศึกษานิเทศก์ ดีเด่น จำนวน 1 ราย และประเภทลูกจ้าง ดีเด่น จำนวน 3 ราย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ซึ่งจะดำเนินการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2