ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสนามฟุตบอลหน้าเทียม King power

ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสนามฟุตบอลหน้าเทียม King power

..**//31 มีนาคม 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 , นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีรับมอบสนามฟุตบอลหน้าเทียม King Power ตามโครงการ 100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย โดยมีนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ เป็นผู้มอบและนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดมังคลาราม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช


..*//นางวันเพ็ญ ชูโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลาราม กล่าวว่า ขอบคุณกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ ที่ขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมให้คนไทยก้าวไกล สู่เวทีโลกและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมขน ที่สนับสนุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้แก่นักเรียนและเยาวชน เพื่อใช้ในการเล่นกีฬา เป็นจุดรวมสุขภาพของนักเรียน ชุมชน สามารถสร้าง แรงบัลดาลใจให้เยาวชนเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่ออนาคตและเพื่อเป็นประโยชนแก่ประเทศชาติต่อไป