บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 13/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2

31 มีนาคม 2564 นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ( รอง ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมบุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2564 โดยมีนายสุวิทย์ ใจห้าว, นางจอมขวัญ นครไธสง รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.“ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน” อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.นศ.๒