14 โรงเรียน สังกัด สพป.นศ.2 ร่วมประชุมยืนยันข้อมูล รร.คุณภาพของชุมชน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมถ้ำตลอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต (สพป.นศ.2) 2 นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ใจห้าว นางจอมขวัญ นครไธสง รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมต้อนรับ นางประภาพร อภิสิทธิรัตนากร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภาพรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเพื่อยืนข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชนซึ่ง มี รร.สังกัด สพป.นศ.2 เข้าร่วมประชุมและยืนยันข้อมูลในครั้งนี้ 14 โรง ได้แก่ รร.ชุมชนบ้านนาวา รร.วัดลำนาว รร.ชุมชนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 รร.บ้านไสใหญ่ รร.บ้านนาเส
รร.วัดท่ายาง รร.บ้านเกาะขวัญ รร.ชุมชนวัดสำโรง รร.บ้านหนองเจ รร.ชุมชนบ้านไทรห้อง รร.บ้านไสโคกเกาะ รร.บ้านควนประชาสรรค์ รร.วัดประดิษฐาราม และ รร.บ้านชายคลอง รวมทั้งมี รร.มัธยมดีสี่มุมเมืองสังกัด สพม.นครศรีธรรมราช 3 โรงเข้าร่วมประชุมยืนยันข้อมูล
ได้แก่
รร.ทุ่งสง รร.บางขันวิทยา และ รร.พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ พร้อมมีการลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนอีกด้วย