ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียน ติดตามการจัดการศึกษาช่วงสอบปลายปี

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยกลาง และโรงเรียนวัดนางเอื้อย อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการจัดการศึกษาช่วงการสอบปลายปี พร้อมเยี่ยมการจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นตัวนักเรียนเป็นสำคัญ และฝากเรื่องการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาแก่นักเรียนอย่างให้ประสิทธิภาพ