ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมชื่นชมเปิดบ้านวิชาการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและโครงงานฐานวิจัยโรงเรียนในสังกัด

..**//ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมชื่นชมเปิดบ้านวิชาการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและโครงงานฐานวิจัยโรงเรียนในสังกัด


..**วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและโครงงานฐานวิจัย ซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาครูเและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ภายใต้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับทุนเป็น จำนวนเงิน 100,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านนาเส อ.ฉวางและโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ อ.ถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช