บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง สถานการณ์คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นางสกรีนรักษ์ บุญมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายอภิสิทธิ์ นิระโส เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง สถานการณ์คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2563 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย เพื่อรับฟังแนวทางในการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคของสถานศึกษา โดยมีผู้แทนส่วนพระองค์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมทางไกล สพป.นศ.2