ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมคณะกับ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมโรงเรียนวัดโคกโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ร่วมคณะกับนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมโรงเรียนวัดโคกโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1