ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองปลิง

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองปลิง โดยมี นายประยูร เกตุแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมได้พูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู ถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช