ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ โดยมี ดร.สัญชัย พูลสุข เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัดแก่นักเรียน และได้พูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู ถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช