ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนองค์การสวนยาง 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 โดยมี นายอนันต์ มีแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกันนี้มีผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬา และร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้นักเรียนใส่ใจในการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีอีกด้วย ณ สนามกีฬา โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช