สพป.นศ.2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

..**สพป.นศ.2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


..**วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย เพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีตำแหน่งว่างทั้งหมด 64 อัตรา มารายงานตัวในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำนวน 49 คน พร้อมดำเนินการส่งตัวครูผู้ช่วยดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2