บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนา คุณธรรม”

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนา คุณธรรม”

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) มอบหมายให้นางสิริพร บัวจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ, นางสาวสุฑา แดงขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ, นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นางกมลทิพย์ สินยัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการและนายปริวัติ รัตนบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2563 กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนา คุณธรรม” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วัดร่อนนา หมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช