ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมให้กำลังใจคุณแม่เอียด ชูสังข์ ซึ่งเป็นคุณแม่บุคลากรในสังกัด สพป.นศ.2

..**14 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนางประชุมพร  ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นายพิชัย  อิ่มด้วง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวสุฎารัตน์ เกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและตัวแทนบุคลากรในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจ คุณแม่เอียด ชูสังข์  ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นมารดาของนางจุลีพร โภชนาทาน นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

  ..**ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมขวัญกำลังใจให้บุคลากรในสังกัดมีกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานต่อไป