ขอเชิญชวนส่งเรียงความเข้าร่วมประกวดในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนส่งเรียงความเข้าร่วมประกวดในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563

..**ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดงาน ในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี (Hall)  โดยจัดให้มีการประกวดเรียงความในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี”  จึงขอเชิญชวนชวน คนพิการ/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ในโรงเรียน/สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กรของท่าน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ส่งเรียงความเข้าประกวด ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ได้ที่ www.ncswt.or.th