สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 16 จุดเน้นการบริหาร ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด สุขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 16 จุดเน้นการบริหารของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อพิจารณาวางแผนดำเนินงาน เตรียมความพร้อมติดตามการดำเนินงาน 16 จุดเน้นฯ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานด้านแบบติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการติดตาม รวมถึงการจัดเก็บ รายงานข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนายสุวิทย์  ใจห้าว รองผอ.สพป.นศ.2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมหารือ ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2