ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรโครงการเขียนได้ลายมือสวย เพื่อตรวจพิจารณาผลงานการคัดลายมือ

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรตามโครงการเขียนได้ลายมือสวย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจพิจารณาผลงานการคัดลายมือ ของผู้ที่ผ่านการอบรมพัฒนาฝึกคัดลายมือตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ 10 โรงเรียน 10 ศูนย์เครือข่ายการศึกษา จำนวน 206 คน ซึ่งอบรมพัฒนาไปเมื่อระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนทุ่งสง เพื่อที่จะได้นำลายมือของผู้ที่ได้รับการพิจารณามาเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียน ต่อไป โดยมีคณะวิทยากรตามโครงการฯ ร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2