ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ประชุมจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ทุกคน ร่วมประชุมจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษา ตามโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นศ.2 เพื่อดำเนินงานพัฒนาระบบการนิเทศให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียน ต่อไป