ผอ.สพป.นศ.๒ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี ที่ปรึกษา รมว.ศธ. มอบนโยบายการศึกษายกกำลังสอง

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต (ผอ.สพป.นศ.๒)  ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนายราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษายกกำลังสอง โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ
บุคลากรเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า ๘๐๐ คน ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัด ต่อไป