ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เช็คข้อมูลการติดเชื้อ วันนี้ !!! ล่าสุด 

รายงานข้อมูลการติดเชื้อCOVID-19 ของนักเรียน ในสังกัด

รายงานข้อมูลการติดเชื้อCOVID-19 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

                                                                                                 
 

 

เข้าสู่ไซต์ของศูนย์ covid-19-nst2   เข้าสู่ไซต์ของศูนย์ covid-19-nst2