ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.นศ.2

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จำนวน 17 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 และดำเนินการเลือกสรรระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น 

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.นศ.2