สพฐ. ขอเชิญชวนรับชมวีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน รับชมวีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นข้อมูลระหว่างการล็อกดาวน์ วิธีรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน จำนวน 3 เรื่องดังนี้

  1. การรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน (Stay safe and healthy while back at school) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้มาตรการสุขอนามัยที่เหมาะสม ซึ่งช่วยหยุดแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ https://www.youtube.com/watch?v=wXxjJy7Iyv8&feature=youtu.be
  2. สุดยอดเคล็ดลับวิธีการรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Top Tips on How to Deal with and Reduce Anxiety during the COVID-19 Pandemic) เพื่อช่วยให้มีความคิดเชิงบวกและมีสุขภาพที่ดี https://www.youtube.com/watch?v=E952grA-Uc4
  3. การเรียนรู้ระหว่างการล็อกดาวน์ (Learning in the Lock-down) เพื่อเสนอเคล็ดลับส่งเสริมการเรียนรู้ในช่วงกักตัวอยู่กับบ้าน https://bangkok.unesco.org/content/learning-lockdown