ประเมินศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นศ.2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประเมินศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ของ ดร.บำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นศ.2 โดยมี นายธีรศักดิ์ ส่งทอง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ และ ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคณะกรรมการประเมิน พร้อมกันนี้มี นางสายพิน เพชรศรีเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นศ.2 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2