ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา: ติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา: ติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นางอาภรณ์ พัวพันธ์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 บุคลากร สพป.นศ.2 ครูและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านไอซีทีของโรงเรียน เข้าร่วมประชุม

เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโครงการ MoNET มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยได้แจ้งแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อสร้างความเข้าใจในเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง และได้ให้ สพป.แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกโรงเรียน มุ่งสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2