สพป.นศ.2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วันที่ 1-10 ก.ค. 63 คึกคัก ยอดผู้สมัคร ทะลุ 1,137 ราย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ได้กล่าวถึงการรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 17 อัตรา ในสาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตราพลศึกษา 2 อัตรา และภาษาจีน 1 อัตรา
โดยว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 และผู้บริหาร สพป.นศ.2 เยี่ยมติดตามการรับสมัคร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 129 ราย รวม วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 ยอดผู้สมัคร 1,137 ราย
 
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สอบข้อเขียน ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ www.nst2.go.th