ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบาย สพฐ. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร