ผอ.สพป.นศ.๒ เป็นประธานพิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่พุ่ม พลจรัส (ชนะคช) อายุ 93 ปี มารดาของนางพิมพา พลจรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.นศ.2

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ (ผอ.สพป.นศ.๒) เป็นประธานพิธีฌาปณกิจศพคุณแม่พุ่ม  พลจรัส (ชนะคช)  อายุ 93 ปี  มารดาของนางพิมพา พลจรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.นศ.2 โดยมี นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.นศ.2 และญาติผู้เสียชีวิตร่วมพิธี ณ วัดชัยชุมพล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช